Entegre Tesis Yönetimi


Entegre Tesis Yönetimi

esis yönetim hizmetleri; işletme vb. alanlarda tüm ihtiyaçların karşılanması, talep edilen hizmetlerin yerine getirilmesi (idari, yönetim, teknik yönetim vb.), fonksiyonel çalışmaların uzman kadro ile sağlanması ve bu destekleyici ortam sağlayarak etkili çözüm mekanizmalarının oluşumunu sağlamaktır.